Informace od zdravotní sestry

MENU

  

REFLUX

  

TĚHOTENSTVÍ

  

KOLONOSKOPIE

  

MENOPAUZA

  

Léky na spaní

 


Aktualizováno:

Léky

Léky na spaní přispívají k léčbě chronické nespavosti a pomáhají tak odstranit příznaky, které jsou nejčastější při insomnii, jako je únava, nervozita či neklid. Léky na spaní se odborně označují jako hypnotika a patří sem celá řada preparátů s různými mechanismy účinku.

Nejlepší prášky na spaní

Dlouhodobá až chronická nespavost trápí stále více lidí, a pokud se zavčasu neřeší, může způsobit velmi závažné zdravotní problémy od únavy přes deprese až po srdeční nemoci. Počáteční problémy lze řešit pomocí volně prodejných přírodních přípravků na spaní. Pokud se potíže se spánkem nedaří vyřešit, zoufalí lidé se často obracejí na lékaře a žádají je o léky na spaní na předpis. O nich je však známo, že nedokážou úplně nahradit přirozený spánek, mají řadu vedlejších účinků a při delším používání mohou vyvolat silnou závislost.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Prášky na spaní a smrt

Předávkování benzodiazepiny může způsobit poruchu vědomí s narušením dechového centra a ohrožením života. Benzodiazepiny by v žádném případě neměly být kombinovány s alkoholem. Dále by neměly být podávány pacientům s myastenií gravis. U starších lidí někdy způsobují zmatenost s halucinacemi a bludy.

Závislost

Jejich pravidelné užívání způsobuje závislost, po vysazení se pak objeví abstinenční příznaky, jako je bolest hlavy, bolest svalů, úzkost, bušení srdce a neklid. Benzodiazepiny by neměly být podávány pacientům s myastenií gravis. Při dlouhodobějším užívání benzodiazepinů by neměly být náhle vysazeny, jinak se může objevit nepříjemná nespavost s abstinenčními příznaky.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Léky na spaní na předpis

Léky na spaní se podávají tam, kde je potřeba navodit spánek (tedy při nespavosti). Jsou vhodné spíše ke krátkodobému užívání. Kromě navození spánku mohou mít další účinky, jako je utlumení úzkosti a uvolnění svalstva. Mechanismy účinku se mohou u jednotlivých hypnotik odlišovat, ale výsledný efekt je podobný. Hypnotika účinkují v mozku a umožňují posílení tlumivého neurotransmiteru známého jako GABA (kyselina gama-aminomáselná). Neurotransmitery jsou látky v mozku, které umožňují jeho správnou funkci zajištěním přenosu nervových vzruchů mezi nervovými buňkami. A jelikož je GABA tlumivý neurotransmiter, má jeho posílení i tlumivý efekt na mozek.

Hypnotika se rozdělují do několika generací. Čím vyšší generace, tím je jejich účinek fyziologičtější (tj. přirozenější), kvalita navozeného spánku lepší a nežádoucí účinky menší.

Dělení

První generace – barbituráty: Patří sem léky ze skupiny barbiturátů. V účinku jsou relativně silné a necitlivé, proto se od jejich podávání v těchto indikacích již ustoupilo ve prospěch dalších generací.

Dělí se na 3 skupiny podle délky působení:

 • krátká doba působení – 15 minut až pár hodin (Sekobarbital, Pentobartibal)
 • střední doba působení – rozmezí několika hodin (Amobarbital)
 • dlouhá doba působení – až 48 hodin v kuse (Fenobarbital)

Druhá generace – benzodiazepiny: Tu představují léky ze skupiny benzodiazepinů. Je jim vyčleněn speciální text a tyto léky jsou nejvyužívanějšími i nejzneužívanějšími hypnotiky. Kromě efektu hypnotického mají i výrazný efekt anxiolytický (tlumení úzkosti). Dlouhodobé užívání benzodiazepinu paměť trvale poškozuje, po vysazení léků však problémy časem vymizí.

Nejužívanější léky na spaní na předpis

Xanax

Používá se za účelem uklidnění při úzkostných stavech, u panických poruch, depresí a různých fobií.

Vedlejší účinky Xanaxu: při předávkování léky na spaní může dojít k poruše vědomí s narušením dechového centra, což může vést až k ohrožení života.

Neurol

Lék Neurol patří stejně jako Xanax mezi léky proti úzkosti a na spaní. K léčbě nespavosti se používá, je-li příčinou potíží špatný psychický stav.

Vedlejší účinky Neurolu: předávkování může způsobit poruchu vědomí s narušením dechového centra, což může vést až k ohrožení života.

Rivotril

Rivotril se užívá při léčbě epileptických záchvatů, úzkosti, panických poruch a fobií.

Vedlejší účinky Rivotrilu: závislost, předávkování může způsobit poruchu vědomí s utlumením dechového centra.

Třetí generace – hypnotika: Pokročilejší hypnotika 3. generace mají menší množství vedlejších účinků a podle všeho je u nich nižší riziko vzniku závislosti. V současné době se jedná o nejdokonalejší léky, co se týče kvality navozeného spánku, množství a závažnosti vedlejších účinků. U starších osob mohou způsobit zmatenost, halucinace a bludy. Třetí generace je nejdokonalejší co do kvality navozeného spánku i do poklesu četnosti a závažnosti nežádoucích účinků. V poslední době se začíná hovořit také o čtvrté generaci hypnotik.

Patří sem:

 • Adorma, Apo-Zolpidem, Hypnogen, Stilnox, Zolpidem, Zolpinox – obsahují účinnou látku zolpidem
 • Zopiclone, Zopitin – obsahují účinnou látku zopiklon
 • Sonata – obsahuje účinnou látku zaleplon
Zástupci léků:
 • oxazepam (lék Oxazepam)
 • midazolam (například léky Dormicum a Midazolam)
 • alprazolam (například léky Frontin, Xanax a Neurol)
 • bromazepam (lék Lexaurin)
 • diazepam (například léky Diazepam a Apaurin)
 • klonazepam (lék Rivotril)
 • tetrazepam (lék Myolastan)
 • zolpidem (například léky Adorma, Apo-Zolpidem, Hypnogen, Stilnox, Zolpidem, Zolpinox)
 • zopiklon (léky Zopiclone, Zopitin)
 • zaleplon (lék Sonata)
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Léky na spaní volně prodejné

Nejsilnější prášky na spaní bez předpisu (silné prášky na spaní bez předpisu) příznivě působí na úzkosti, uklidnění nervů a pocit strachu. Právě v důsledku depresí, stresu a tělesných psychických obtíží často vznikají poruchy spánku. Je tedy lepší a účinnější nejprve vyléčit původní příčiny nespavosti, které lze konzultovat se svým lékařem, a poté si vybrat vhodné silné prášky na spaní, které zakoupíte bez lékařského předpisu v lékárnách. Po konzultaci s lékárníkem či lékařem vám budou doporučeny vhodné doplňky stravy ve formě léků na spaní.

Výhody prášků na spaní bez receptu:

 • ke koupi není potřeba lékařský předpis
 • mají přírodní složení (bylinky, vitamíny, tryptofan, melatonin a podobně)
 • nemají vedlejší účinky
 • nevyvolávají závislost
 • neovlivňují pozornost ani soustředění
Nevýhody prášků na spaní bez receptu:
 • nemusí účinkovat na každého stejně, někdy vůbec
 • nejsou určeny k léčbě vážných problémů se spaním
Jak vybrat prášky na spaní bez receptu:
 • Sledujte složení prášků – volně prodejné léky na spaní většinou obsahují různé bylinky a vitamíny. Kromě obsahu účinných látek si všímejte také množství jednotlivých látek a jejich poměru. Nejlepší jsou produkty, které kombinují více bylinek. Někomu ale může pomoci čerstvý bylinný čaj připravený z jedné bylinky.
 • Přečtěte si recenze – nenechte se nalákat líbivou reklamou, nízkou cenou nebo hezkým obalem. Na internetu zkoukněte aktuální nabídku. Přečtěte si recenze a zajímejte se o to, zda byli lidé spokojení a v čem konkrétně jim přípravek pomohl.
 • Nechte si poradit – problémy se spánkem jsou vážná věc, a proto se nebojte navštívit svého lékaře nebo alespoň požádejte o radu lékárníka. Na základě svých znalostí a zkušeností vám doporučí vhodný lék na spaní bez předpisu. Řešení nabízí návštěva spánkové laboratoře, kde se v první řadě snaží odhalit příčinu potíží, a teprve poté navrhují ideální léčbu.

Volně prodejné léky na spaní jsou ideální při řešení méně vážných problémů se spaním a případně jako podpora při léčbě nespavosti. Pomáhají odstranit příznaky nespavosti, jako je neklid a nervozita, a přispívají tak k navození lepšího spánku. Rozhodně je to lepší řešení, než hned sahat po lécích.

Léky na spaní pro děti

Spánek je důležitou součástí denního režimu každého dítěte. Slouží k tomu, aby dětský mozek regeneroval a vyrovnal se s událostmi, které dítě prožije ve dne. Pokud váš potomek křičí ze spaní, je náměsíčný, budí se s panickou hrůzou a bušením srdce, může to být začátek problému, který ovlivní nejen kvalitu jeho i našeho spánku, ale i celého života dítěte.

Poruchy spánku jsou u dětí a dospívajících poměrně časté, podle výzkumů se vyskytují u každého třetího. Některé studie uvádějí, že poruchou trpí dokonce každé druhé dítě, a tento trend má stoupající tendenci. Předpokladem úspěšné léčby je podrobná diagnostika, určení příčiny poruchy spánku a spolupráce rodiny. Lékaři dávají před léky přednost psychoterapeutickému způsobu léčby, při níž se dítěti upraví spánkový režim a je kladen důraz na dodržování spánkové hygieny. Pokud se potíže objeví čtyřikrát a častěji v měsíci, doporučují vedle úpravy režimu i léčbu medikamenty. Léky může dítě užívat jen krátkodobě. Je nezbytně důležité dítě důkladně vyšetřit, aby se vyloučilo, že poruchy spánku mají organickou příčinu nebo že se u dítěte rozvíjí psychiatrické onemocnění.

Při léčbě je důležité, aby byla do problému zasvěcena celá rodina, aby měli všichni její členové zájem o jeho vyřešení a aby dodržovali domluvené postupy. Když své dítě uložíte ke spánku, nemělo by si v posteli hrát nebo se z ní dívat na televizi. Místnost musí být vyvětraná a tichá. Pokud vaše dítě požaduje osvětlení, mělo by být tlumené. Váš potomek by také měl mít jistotu, že jste nablízku pro případ, že by vás potřeboval. Pokud se v noci probudí, zjistěte, co potřebuje, a pouze v nezbytně nutných případech mu vyhovte – nedávejte mu však jíst, a pokud má žízeň, dejte mu jen malé množství neslazené vody. Nezačínejte si s ním hrát nebo povídat. Důležité je, aby dítě opět klidně ulehlo do postele. Pokud však vaše dítě není ochotné upravit si svůj denní a noční režim a dlouhodobě se jím řídit, nepomohou mu ani léky. Při dlouhodobém ponocování dochází k chronické spánkové deprivaci, při níž je negativně ovlivněna činnost mozku.

Žádné léky ani potravinové doplňky v současnosti nedokážou přirozený spánek nahradit a nepředpokládá se, že by to někdy vůbec bylo možné. Skutečný význam spánku tkví především v regeneraci centrálního nervového systému. Rušení nebo neumožnění spánku po delší dobu vede k psychickým potížím, od mírných až po velmi závažné.

Doba spánku

Potřebná doba spánku je 14–15 hodin u kojenců, 12–14 hodin u batolat, 11–13 hodin u předškolních dětí a u školáků a dospívajících by měla být přibližně 8–11 hodin denně. Nedostatek spánku může mít celou řadu nežádoucích konsekvencí, nejdůležitější z nich jsou problémy s učením anebo například problémy s hyperaktivitou.

Homeopatické léky na problémy s dětským spánkem

Argentum nitricum – je vhodným lékem pro děti, které nedokážou spát v příliš teplém pokoji, kromě toho bývají neklidné, když mají jít do postýlky. U větších dětí to může být lék na nespavost související s trémou či školními povinnostmi.

Belladonna – je lék především novorozenců či dětí po odstavení, které probouzí noční můry při usínání. Ve spaní vykřikují, skřípou zuby, vrtí hlavou ze strany na stranu. Při probuzení mají zarudlý obličej a rozšířené zorničky. Další příčinou nespavosti u nich může být zvýšená teplota. Často je to vhodný lék pro robustní děti odpovídající homeopatickému typu Calcarea carbonica.

Borax – je lékem pro děti, které nesnáší pohyb shora dolů a rozpláčou se vždy, když se je rodiče pokusí uložit do postýlky. Jejich spánek bývá neklidný a přerušovaný výkřiky.

Calcarea carbonica – lék vhodný pro děti, které mají problémy s usínáním a které si stěžují na noční můry. Problémy se objevují nejvíce po zhlédnutí strašidelných filmů či pohádek anebo po „postrašení“ jinými dětmi.

Causticum – příčinou nespavosti je zde často pomočení na začátku noci. Je to lék dětí přecitlivělých, plačtivých, majících strach ze tmy.

Coffea cruda – je nejdůležitější lék nadměrné stimulace či vzrušení. Děti špatně usínají a brzo se probouzejí, mění se jim cyklus spánek–bdění, v noci se probudí a chtějí si hrát. Příčinou může být přemíra čokolády či kofein předaný mateřským mlékem.

Chamomilla – je to hlavní přípravek na nespavost kojenců a batolat. Heřmánek je známý jako lék na problémy při prořezávání zubů, ale i prostředek na přemíru rozrušení, kdy se miminka nedovedou uvolnit z mnoha vzrušujících událostí, které se přes den udály. Na tento lék je potřeba myslet vždy, když je dítě extrémně podrážděné a neutišitelné. Je to dáno velkou přecitlivělostí všech smyslů, především ale přecitlivělostí na bolest, zvuky a podobně. To vede k tomu, že dítě neustále křičí, pořád něco chce, a jakmile to dostane, tak to zahodí. Uklidní se pouze chováním či jízdou v autě.

Nux vomica – lék velmi citlivých dětí, které mají zejména problémy se zažíváním, při každém stresu dostanou koliku. Často se tyto problémy mohou objevit také po zátěži například antibiotiky či léky na horečku. Případně to může být i následek léků podaných matce během porodu. Vhodný i pro miminka, která se budí mezi 3. až 4. hodinou ranní a pak už nechtějí spát.

Stramonium – přípravek pro děti, které mají děs ze tmy a strach ze samoty, trpí na noční můry. V noci se budí s pláčem, ale i v té chvíli pořád spí. U věších dětí se s podobnou situací můžeme setkat například po zhlédnutí násilí doma či v televizi.

Lék, který nejvíce odpovídá typu nespavosti dítěte, podávejte každý den večer v ředění 9–15 CH, u malých dětí nejlépe 5 granulí rozpuštěných v troše vody. Pokud v průběhu týdne nedojde ke změně, zvolte jiný lék anebo vyhledejte lékaře-homeopata.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Bezléková pomoc

Reflexní masáž chodidel – napomůže k uvolnění a navození celkové pohody, kromě toho je to jeden ze způsobů podpory kontaktu rodiče s dítětem.

Aromaterapie – vhodné esence jsou levandule a kokos, mohou se použít k masáži či do aromalampy.

Zajistit fyzickou pohodu – tiché prostředí, suchou plínku, přiměřené nakrmení.

Úleva od novorozeneckých kolik – kromě homeopatických léků některým dětem uleví například teplý obklad na bříško.

Stilnox

Stilnox obsahuje účinnou látku zolpidem, která zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probuzení, prodlužuje celkovou dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu obnovením fyziologické stavby spánku. Zolpidem užívají dospělí pacienti trpící nespavostí. Je určen ke krátkodobému podávání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Přípravek není volně prodejný, je vázán na lékařský předpis.

Výrobce léku

Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francie

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Účinná léčivá látka

Zolpidemi hydrogenotartras 10 mg v 1 potahované tabletě

Pomocné látky

Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnézium-stearát, hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý

Indikační skupina

Hypnotikum

Charakteristika léku

Zolpidem zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probuzení, prodlužuje celkovou dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu obnovením fyziologické stavby spánku.

Použití léku

Zolpidem užívají dospělí pacienti trpící nespavostí. Je určen ke krátkodobému podávání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Kontraindikace

Přípravek nesmí užívat děti do 15 let věku a pacienti s přecitlivělostí na léčivou látku zolpidem nebo na ostatní složky přípravku. Stilnox by neměl být podáván pacientům se zástavami dechu během spánku, s myastenií gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí), dále v těhotenství a v období kojení.

O použití přípravku u pacientů s jaterní nedostatečností musí rozhodnout lékař.

Nežádoucí účinky léku

U citlivějších pacientů a zejména ve stáří se mohou objevit závratě, ospalost, pocit slabosti, nucení na zvracení, zvracení nebo bolesti hlavy. Zcela výjimečně byly pozorovány výpadky paměti, ke kterým nejčastěji dochází několik hodin po podání přípravku. Riziko jejich výskytu lze snížit zajištěním nepřetržitého spánku po dobu 7–8 hodin.

Dále se vyskytly noční můry, neklid, deprese, poruchy chování, dvojité vidění, průjmy, třes, pocity opilosti, vrávoravá chůze a porucha hybnosti.

Při vysazení léčby hypnotiky se mohou znovu objevit příznaky, které k léčbě vedly, a to i ve zvýšené intenzitě. Je důležité, aby pacient o této možnosti věděl a neměl obavy, pokud po vysazení léčiva k těmto příznakům dojde.

Podávání přípravku může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko se zvyšuje s dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo drogách. Při vzniku závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako jsou například bolesti hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. Mohou se objevit i křeče. Z těchto důvodů je vhodná léčba případné závislosti pod lékařským dohledem.

Pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Interakce s jinými léčivy

Účinky přípravku Stilnox a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Stilnox užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Při podání látek tlumících centrální nervový systém společně se zolpidemem může dojít k prohloubení tohoto jejich účinku. Jsou to například neuroleptika (léky ovlivňující centrální nervový systém), hypnotika (léky navozující spánek), anxiolytika (léky proti úzkosti), antidepresiva (léky proti depresi), antiepileptika (léky proti epilepsii) a alkohol.

Dávkování

Dávku je třeba určit individuálně.

Obvyklé dávkování u pacientů mladších 65 let je 1 tableta (10 mg) před ulehnutím. U pacientů starších 65 let se doporučuje léčbu zahájit polovinou tablety (5 mg). Dávka by neměla být zvyšována samovolně. Nejvyšší dávka nemá překročit 10 mg.

Přípravek by měl být užíván pouze v případě, že lze zajistit 7–8hodinový spánek. Doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Způsob použití léku

Stilnox je třeba podávat těsně před ulehnutím nebo po ulehnutí, zapíjí se malým množstvím tekutiny.

Předávkování

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem může dojít k poruchám vědomí od spavosti až po lehké bezvědomí, výrazně těžší projevy byly pozorovány při kombinaci s dalšími látkami tlumícími centrální nervový systém včetně alkoholu. Vždy je třeba urychleně vyhledat lékaře.

Upozornění

Stejně jako u ostatních hypnotik se nedoporučuje dlouhodobé podávání. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (například řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a podobně), protože je zde možné riziko ranní ospalosti. Toto riziko lze snížit nepřetržitým nočním spánkem (7–8 hodin).

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

10 nebo 20 tablet

Léky na spaní s melatoninem

Melatonin je jedním z nejdůležitějších spánkových regulátorů, který si produkuje zdravé tělo samo (v mozku – šišince). Jeho hladina roste obvykle převážně večer, kdy jsme navyklí na spánek. Jeho nedostatečná tvorba pak může vést ke spánkovým poruchám. Melatonin usnadňuje usínání, je tudíž velmi vhodný na obnovení normálního cyklu spaní narušeného třeba cestováním do jiných časových pásem nebo prací na směny. Je výborný pro starší lidi a seniory, protože přirozená tvorba melatoninu s věkem výrazně klesá. Lze jej užívat podle potřeby nebo dlouhodobě. Pokud vám nezabere hned napoprvé, nezoufejte a vydržte s užíváním několik večerů po sobě (úplně nejlépe pokaždé ve stejný čas).

Doporučená denní dávka je 1–5 mg melatoninu půl hodiny až hodinu před spaním.

Pozor: Nikdy nekombinujte s alkoholem nebo jinými léky na spaní!

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) oficiálně potvrdil, že melatonin je účinný na poruchy spánku a že je jeho užívání bezpečné.

Produkty s melatoninem naleznete zde.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Perspřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Léky na spaní

 Ládík

V článku vám chybí to že již dávno existují nenávykové léky na spaní které navíc fungují daleko lépe než Benzodiazepiny. Bohužel díky naši legislativě tyto léky mohou pacientovi napsat jen odborní lékaři. Naštěstí k jednomu takovému chodím a ten nemá problém mi Mirtazapin napsat...

Počet odpovědí: 1 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

UzdravímSe!

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS