Informace od zdravotní sestry

MENU

  

REFLUX

  

TĚHOTENSTVÍ

  

KOLONOSKOPIE

  

MENOPAUZA

  

Tezeo 40 zkušenosti

 


Aktualizováno:

Léky

Telmisartan, prodávaný mimo jiné pod značkou Tezeo, je lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání a diabetického onemocnění ledvin. Je to rozumná počáteční léčba vysokého krevního tlaku, která je k dispozici zdarma. Lék Tezeo se vydává na lékařský předpis a jeho doplatek je 0 Kč.
Užívá se ústy. Ve srovnání s jinými léky ve své třídě má Telmisartan relativně vysoké dávkování, v průměru 80 mg/den.

Mezi časté nežádoucí účinky patří infekce horních cest dýchacích, průjem a bolesti zad. Závažné vedlejší účinky mohou zahrnovat problémy s ledvinami, nízký krevní tlak a angioedém.

Užívání v těhotenství může miminku ublížit a užívání při kojení se nedoporučuje. Je to antagonista receptoru angiotensinu II a působí tak, že blokuje účinky angiotenzinu II.

Telmisartan byl patentován v roce 1991 a vstoupil do lékařského použití v roce 1999. Je dostupný jako generická léčba bez doplatku. Díky tomu je to nejčastěji předepisovaný lék na vysoký krevní tlak.

Recenze na lék Tezeo 40

Léčivý přípravek Tezeo 40 obsahuje v každé dávce 40 mg účinné látky s názvem telmisartan, což je antagonista receptoru angiotenzinu II (ARB) používaný při léčbě hypertenze.

Obecně se blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB), jako je telmisartan, vážou na receptory angiotenzinu II typu 1 (AT1) s vysokou afinitou, což způsobuje inhibici účinku angiotenzinu II na hladké svalstvo cév, což nakonec vede ke snížení arteriálního krevního tlaku. Nedávné studie naznačují, že telmisartan může mít také PPAR-gama agonistické vlastnosti, které by mohly potenciálně poskytovat příznivé metabolické účinky.

Používá se samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na vysoký tlak k léčbě hypertenze. Používá se také při léčbě diabetické nefropatie u hypertoniků s diabetes mellitus 2. typu, stejně jako při léčbě městnavého srdečního selhání, ale pouze u pacientů, kteří netolerují ACE inhibitory.

Tezeo patří mezi nejlepší léky na tlak, protože jednak představuje rozumnou počáteční léčbu vysokého krevního tlaku a také proto, že za jeho výdej v lékárně se nic nedoplácí.

Pamatujte, že tento lék vysoký krevní tlak nevyléčí, ale pomáhá jej kontrolovat. Pokud potřebujete dlouhodobé snížení krevního tlaku a jeho udržení, musíte pokračovat v užívání podle pokynů. Možná budete muset užívat léky na vysoký krevní tlak po zbytek svého života. Pokud se vysoký krevní tlak neléčí, může způsobit vážné problémy, jako je srdeční selhání, onemocnění krevních cév, mrtvice nebo onemocnění ledvin.

Zkušenosti s užíváním

Tento lék funguje nejlépe, když je ho v krvi stále konstantní množství. Abyste udrželi konstantní množství, nevynechávejte žádné dávky. Také je nejlepší užívat dávku každý den ve stejnou dobu.

Vstřebávání léku je závislé na tom, jestli je podáván s jídlem nebo na lačno. Absolutní biologická dostupnost závisí především na dávkování. Jídlo mírně snižuje biologickou dostupnost (pokles asi o 6 % je pozorován, když je dávka Tezeo 40 mg podávána s jídlem).

Lék Tezeo je metabolizovaný v játrech cestou konjugace za vzniku farmakologicky neaktivního acylglukuronidu. Glukuronid původní sloučeniny je jediným metabolitem, který byl identifikován v lidské plazmě a moči. Izoenzymy cytochromu P450 se neúčastní metabolismu telmisartanu.

Vyloučení z těla se děje především prostřednictvím stolice. Po intravenózním nebo perorálním podání telmisartanu je většina podané dávky (>97 %) eliminována v nezměněné podobě stolicí prostřednictvím biliární exkrece a v moči je přítomno pouze nepatrné množství (0,91 % a 0,49 % celkové dávky).

Lékem Tezeo se dá předávkovat, pokud se nedodržují předepsaná dávkování. Nejpravděpodobnějšími projevy předávkování telmisartanem jsou hypotenze, závratě a tachykardie. Bradykardie může nastat z parasympatické (vagální) stimulace.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Tezeo 40 dávkování

Dávka tohoto léku se bude u různých pacientů lišit. Dodržujte pokyny svého lékaře. Následující informace zahrnují pouze průměrné dávky tohoto léku. Pokud se vaše dávka liší, neměňte ji, pokud vám to neřekne lékař.

Množství léku, které užíváte, závisí na síle léku. Také počet dávek, které denně užíváte, doba mezi dávkami a doba, po kterou lék užíváte, závisí na zdravotním problému, na který lék užíváte.

Na vysoký krevní tlak:

 • Dospělí – nejprve 40 miligramů (mg) jednou denně. Váš lékař může upravit dávku podle potřeby. Dávka však obvykle není vyšší než 80 mg denně.
 • Děti – Použití a dávkování musí určit lékař individuálně.

Ke snížení rizika srdečního infarktu nebo mrtvice:

 • Dospělí – 80 miligramů (mg) jednou denně.
 • Děti – Použití a dávkování musí určit lékař individuálně.

Zmeškaná dávka

Pokud vynecháte dávku tohoto léku, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je však téměř čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte se ke svému pravidelnému dávkovacímu schématu. Nezdvojujte dávky.

Tezeo a alkohol

Pití alkoholu při léčbě lékem Tezeo má střední riziko komplikací.

Při užívání tohoto léku je nejlepší omezit příjem alkoholu. Alkohol může zvýšit riziko nízkého krevního tlaku a závratí. Pokud krevní tlak klesne příliš nízko, můžete pociťovat závratě nebo mdloby, v některých případech se mohou objevit pády nebo mdloby. Neřiďte ani neobsluhujte stroje ani neprovádějte jiné nebezpečné úkoly, pokud jste spolu s tímto lékem pili alkohol.

Můžu užívat Tezeo 40 s alkoholem?

Není prokázána žádná přímá interakce s lékem Tezeo a alkoholem. Alkohol však může navodit pocity a účinky jako jsou závratě, mdloby, točení hlavy nebo bolest hlavy a lék Tezeo je může zesilovat. Proto se doporučuje vyhnout se konzumaci alkoholu s přípravkem Tezeo 40.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Tezeo 40 - léková skupina

Tezeo patří do skupiny antagonisté angiotensinu II, ATC C09CA07 a název této ATC skupiny je TELMISARTAN.

Účinná látkou přípravku Tezeo 40 je TELMISARTAN (TELMISARTANUM).

Cena léku Tezeo 40

Lék Tezeo 40 je dostání v lékárně po předložení lékařského předpisu a za jeho výdej se nic nedoplácí. Cena 90ti tablet léku Tezeo 40 je 100 Kč a celá je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pacient tak nedoplácí vůbec nic. Informace jsou platné v době vydání článku červenec 2022.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Tezeo - nežádoucí účinky

Je velmi důležité, aby váš lékař kontroloval váš pokrok při pravidelných návštěvách, aby se ujistil, že tento lék funguje správně. Ke kontrole nežádoucích účinků mohou být nutné krevní testy.

Užívání tohoto léku během těhotenství může poškodit nenarozené dítě. Používejte účinnou formu antikoncepce, abyste neotěhotněla. Pokud si myslíte, že jste během užívání tohoto léku otěhotněla, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Při užívání tohoto léku se mohou objevit závratě, točení hlavy nebo mdloby, zvláště když náhle vstanete z lehu nebo sedu. Ujistěte se, že víte, jak reagujete na tento lék, než budete řídit, obsluhovat stroje nebo dělat cokoli jiného, ​​co by mohlo být nebezpečné, pokud máte závrať nebo nejste bdělí. Pokud se vám točí hlava, lehněte si, abyste neomdleli. Poté se na několik okamžiků posaďte, než se postavíte, abyste zabránili návratu závratí.

Okamžitě se poraďte se svým lékařem, pokud se vám při užívání tohoto léku udělá nevolno, zejména při těžké nebo pokračující nevolnosti, zvracení nebo průjmu. Tyto stavy mohou způsobit, že ztratíte příliš mnoho vody a mohou vést k nízkému krevnímu tlaku. Vodu můžete ztratit i pocením, proto pijte hodně vody během cvičení nebo v horkém počasí.

Zeptejte se svého lékaře, než začnete užívat léky, doplňky stravy nebo náhražky soli, které obsahují draslík.

Neužívejte jiné léky, pokud jste je neprojednali se svým lékařem. To zahrnuje zejména léky bez předpisu na kontrolu chuti k jídlu, astma, nachlazení, kašel, sennou rýmu nebo problémy s dutinami, protože mohou zvýšit váš krevní tlak.

Vedlejší účinky

Spolu se svými potřebnými účinky může lék Tezeo způsobit některé nežádoucí účinky. I když se nemusí vyskytnout všechny tyto nežádoucí účinky, pokud se vyskytnou, mohou vyžadovat lékařskou pomoc.

Okamžitě se poraďte se svým lékařem, pokud se objeví některý z následujících nežádoucích účinků:

Vzácné

 • Změny vidění,
 • závratě, točení hlavy nebo mdloby,
 • rychlý srdeční tep,
 • kopřivka,
 • bolestivé močení nebo změny frekvence močení,
 • otoky rukou, dolních končetin a chodidel.

Incidence neznámá

 • Rozmazané vidění,
 • bolest nebo nepohodlí na hrudi,
 • zmatek,
 • tmavě zbarvená moč,
 • snížený výdej moči,
 • vyboulení krční žíly,
 • extrémní únava,
 • zčervenání žilek v kůži,
 • kopřivka nebo šrámy,
 • chrapot,
 • nepravidelné dýchání,
 • podráždění,
 • svědění,
 • bolest kloubů, ztuhlost nebo otoky,
 • velký, kopřivkový otok na obličeji, očních víčkách, rtech, jazyku, krku, rukou, nohou, chodidlech nebo pohlavních orgánech,
 • svalové křeče nebo ztuhlost,
 • necitlivost nebo mravenčení v rukou, nohou nebo rtech,
 • bolest nebo nepohodlí v pažích, čelisti, zádech nebo krku,
 • bušení v uších,
 • vyrážka,
 • zarudnutí kůže,
 • pomalý, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep,
 • pocení,
 • otok očních víček, obličeje nebo rtů,
 • těsnost na hrudi,
 • potíže s dýcháním nebo polykáním,
 • potíže s mluvením nebo chůzí,
 • potíže s myšlením,
 • neobvyklá únava nebo slabost,
 • neobvykle teplá kůže,
 • slabost nebo tíha nohou,
 • slabost, necitlivost nebo mravenčení v pažích nebo nohou,
 • přibývání na váze.

Mohou se objevit některé nežádoucí účinky, které obvykle nevyžadují lékařskou péči. Tyto nežádoucí účinky mohou během léčby vymizet, jakmile si vaše tělo zvykne na lék. Váš lékař vám také může říci o způsobech, jak zabránit nebo snížit některé z těchto nežádoucích účinků. Obraťte se na svého lékaře, pokud některý z následujících nežádoucích účinků přetrvává nebo je obtěžující nebo pokud k nim máte nějaké dotazy:

Méně časté

 • Bolest břicha nebo žaludku,
 • bolesti zad,
 • nadýmání nebo plynatost,
 • změny chuti k jídlu,
 • kašel,
 • průjem,
 • sucho v ústech,
 • bolest ucha nebo problémy se sluchem,
 • horečka,
 • celková únava nebo slabost,
 • bolest hlavy,
 • pálení žáhy,
 • zvýšené pocení,
 • svalové bolesti nebo křeče,
 • nevolnost,
 • nervozita,
 • rýma nebo ucpaný nos,
 • kýchání,
 • bolest krku.

Incidence neznámá

 • Překyselený žaludek,
 • říhání,
 • snížený zájem o pohlavní styk,
 • potíže s pohybem,
 • neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci,
 • špatné trávení,
 • bolest kloubů,
 • nedostatek nebo ztráta síly,
 • křeče v nohou,
 • ztráta sexuální schopnosti, touhy, pudu nebo výkonu,
 • bolest svalů,
 • žaludeční nevolnost nebo nevolnost,
 • otok,
 • slabost.

U některých pacientů se mohou vyskytnout i další nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny. Pokud zaznamenáte jakékoli další účinky, poraďte se se svým lékařem.

Tezeo a lékové interakce

Ačkoli by se některé léky neměly užívat společně vůbec, v jiných případech mohou být použity dva různé léky společně, i když by mohlo dojít k interakci. V těchto případech může váš lékař změnit dávku nebo může navrhnout jiná opatření. Když užíváte tento lék, je obzvláště důležité, aby váš lékař věděl, zda užíváte některý z níže uvedených léků. Následující interakce byly vybrány na základě jejich potenciální významnosti a nemusí nutně zahrnovat vše.

Nedoporučuje se užívání léku Tezeo s lékem Aliskiren. Váš lékař se může rozhodnout, že vás nebude léčit tímto lékem nebo změní některé jiné léky, které užíváte.

Používání tohoto léku s některým z následujících léků se obvykle nedoporučuje, ale v některých případech může být vyžadováno. Pokud jsou oba léky předepsány společně, může lékař změnit dávku nebo frekvenci užívání jednoho nebo obou léků.

 • Benazepril,
 • Captopril,
 • Digoxin,
 • Enalapril,
 • Enalaprilát,
 • Fosinopril,
 • Lisinopril,
 • Lithium,
 • Moexipril,
 • Mykofenolát mofetil,
 • Perindopril,
 • Citrát draselný,
 • Fosforečnan draselný,
 • Quinapril,
 • Ramipril,
 • Trandolapril,
 • Trimethoprim.

Užívání tohoto léku s některým z následujících léků může způsobit zvýšené riziko určitých nežádoucích účinků, ale použití obou léků pro vás může být nejlepší léčbou. Pokud jsou oba léky předepsány společně, může lékař změnit dávku nebo frekvenci užívání jednoho nebo obou léků. Pozornost je třeba věnovat některým lékům proti bolesti, které jsou k dostání bez lékařského předpisu, kam patří ibuprofen, diclofenac, ketoprofen, nimesulid. Míso nich je vhodné použít proti bolesti paracetamol, například v přípravku Paralen.

 • Aceklofenak,
 • Acemetacin,
 • Amtolmetin Guacil,
 • Bromfenac,
 • Bufexamac,
 • Celekoxib,
 • Cholin Salicylát,
 • Klonixin,
 • Dexibuprofen,
 • Dexketoprofen,
 • Diclofenac,
 • Diflunisal,
 • Dipyron,
 • Droxicam,
 • Etodolac,
 • Etofenamát,
 • Etorikoxib,
 • Felbinac,
 • Fenoprofen,
 • Fepradinol,
 • Feprazone,
 • Floctafenin,
 • Kyselina flufenamová,
 • Flurbiprofen,
 • Ibuprofen,
 • Indomethacin,
 • Ketoprofen,
 • Ketorolac,
 • Lornoxicam,
 • Loxoprofen,
 • Lumirakoxib,
 • Meklofenamát,
 • Kyselina mefenamová,
 • Meloxicam,
 • Morniflumate,
 • Nabumeton,
 • Naproxen,
 • Nepafenac,
 • Kyselina niflumová,
 • Nimesulid,
 • Nimesulid beta cyklodextrin,
 • Oxaprozin,
 • Oxyfenbutazon,
 • Parekoxib,
 • Fenylbutazon,
 • Piketoprofen,
 • Piroxikam,
 • Pranoprofen,
 • Proglumetacin,
 • Kyselina propionová,
 • Propyfenazon,
 • Proquazone,
 • Rofekoxib,
 • Kyselina salicylová,
 • Salsalát,
 • Salicylát sodný,
 • Sulindac,
 • Tenoxicam,
 • Kyselina tiaprofenová,
 • Kyselina tofenamová,
 • Tolmetin,
 • Valdecoxib.


přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Tezeo 40 zkušenosti

 Miloslava Šponiarova

Dobrý den, zajímalo by mě proč u mě došlo ke změně léků na tlak byl mi předepsán lék Prestarium NEO 5mg na dporučení jsem podstoupila vyšetření TK HOLTREM A BYL MI NAPSÁN LÉK Tezeo 40 mg z jakého důvodu tento lék má mnoho vedlejších účinků z kterých mám obavy. Děkuji za odpověd . Šponiarová Miloslava.

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

UzdravímSe!

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS