Informace od zdravotní sestry

MENU

  

REFLUX

  

TĚHOTENSTVÍ

  

KOLONOSKOPIE

  

MENOPAUZA

  

Nuvaring

 


Aktualizováno:

Gynekologie a porodnictví

NuvaRing je antikoncepční kroužek, který si získává u žen stále větší popularitu. Možná už jste o něm slyšela, možná ještě ne. Každopádně jde v poslední době o velice oblíbený způsob antikoncepce. A proč? Protože nemusíte myslet každý den na pilulku a cena se pilulkám vyrovná. Dále se významně snižují negativní rizika spojená s užíváním hormonální antikoncepce, protože NuvaRing působí lokálně přímo v pochvě a má nízké dávky hormonů.

Co je to NuvaRing

Recenze potvrzují, že vaginální kroužek NuvaRing je čím dál tím oblíbenější antikoncepcí. Ačkoliv se zavádí do pochvy, jedná se o kombinovanou metodu hormonální antikoncepce. Tato nová metoda antikoncepce si postupně získává i dosud nedůvěřivé ženy, zvyklé po dvě generace na pilulky.

Kroužek obsahuje hormony, které se uvolňují a blokují ovulaci, mění sílu děložní sliznice a hustotu hlenu na děložním hrdle. Oproti klasické hormonální antikoncepci v podobě pilulek obsahuje vaginální kroužek mnohem méně hormonů. Hormony působí pouze lokálně, čímž se významně snižují rizika spojená s užíváním hormonální antikoncepce.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Odborné informace

Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální kroužek používaný jako prevence otěhotnění. Každý kroužek obsahuje malé množství dvou různých ženských pohlavních hormonů – etonogestrelu a ethinylestradiolu. Kroužek pomalu uvolňuje tyto hormony do krevního oběhu. Vzhledem k malému množství uvolňovaných hormonů je NuvaRing považován za nízkodávkový antikoncepční přípravek. Protože NuvaRing uvolňuje dva různé typy hormonů, je považován za takzvaný kombinovaný hormonální antikoncepční přípravek. NuvaRing působí stejně jako kombinované antikoncepční pilulky, ale místo užívání pilulky každý den, je kroužek používán nepřetržitě po dobu 3 týdnů. Hormony uvolněné z NuvaRingu brání uvolnění vajíčka z vaječníku. Jestliže není uvolněno žádné vajíčko, nemůžete otěhotnět.

NuvaRing, stejně jako ostatní hormonální kontraceptiva, nechrání proti nákaze HIV (AIDS) nebo proti jiným pohlavně přenosným nemocem. Doposud není známo, jak přípravek NuvaRing ovlivňuje riziko vzniku krevní sraženiny ve srovnání s antikoncepčními pilulkami.

Jak probíhá zavádění

Vaginální kroužek si žena jednou měsíčně zavádí do pochvy a po třech týdnech jej vyjme, čtvrtý týden zůstává vyhrazen pro menstruaci. Aplikace kroužku je velmi jednoduchá. Přirozená anatomie pochvy umožňuje pevné uschování kroužku uvnitř, nehrozí tedy, že by kroužek vypadl nebo byl partnerem pociťován při sexuálním styku.

Přípravek NuvaRing si můžete sama zavést i odstranit. Lékař vám poradí, kdy poprvé začít přípravek NuvaRing používat. Vaginální kroužek musí být vložen ve správný den menstruačního cyklu a zůstane nepřetržitě zaveden po dobu 3 týdnů. Zvykněte si pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě. Po třech týdnech NuvaRing vyjměte. Během týdenní přestávky bez kroužku byste měla menstruovat.

Návod na zavedení

 • Před zavedením kroužku zkontrolujte dobu použitelnosti.
 • Před zavedením nebo vyjmutím kroužku si umyjte ruce.
 • Zaujměte polohu, která je pro vás nejpohodlnější, jako stání s jednou nohou zdviženou, sezení v dřepu nebo vleže.
 • Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčku.
 • Podržte kroužek mezi palcem a ukazováčkem, stiskněte protilehlé strany k sobě a vložte kroužek do pochvy. Pokud je přípravek NuvaRing správně umístěn, neměla byste nic cítit. Jestliže cítíte něco nepohodlného, zatlačte jemně NuvaRing o kousek dál do pochvy. Přesná poloha kroužku v pochvě není důležitá.
 • Po 3 týdnech vyjměte přípravek NuvaRing z pochvy. Můžete to učinit zaháknutím ukazováčku za přední okraj kroužku nebo uchopením a následným vytažením. Pokud máte kroužek zavedený v pochvě a nelze ho vyjmout, musíte kontaktovat lékaře.
 • Použitý kroužek znehodnoťte s normálním domácím odpadem, nejlepší je vložit jej do sáčku, který lze znovu uzavřít. Nesplachujte přípravek NuvaRing do toalety.

Důležité informace

 • Ode dne, kdy byl vaginální kroužek vložen, musí být ponechán vložený nepřetržitě po dobu 3 týdnů.
 • Po 3 týdnech vyjměte kroužek ve stejný den týdne a přibližně ve stejnou dobu, jako jste ho vložila. Pokud jste například kroužek vložila ve středu kolem 22.00 hodiny, vyjměte ho za 3 týdny ve středu kolem 22.00 hodiny.
 • Po vyjmutí kroužku nebudete 1 týden používat žádný kroužek. Během tohoto týdne by se mělo objevit vaginální krvácení. Obvykle začne 2–3 dny po vyjmutí kroužku.
 • S novým kroužkem začněte přesně po týdenním intervalu (opět ve stejný den a přibližně ve stejnou dobu), i v případě, že vám nepřestalo krvácení.
 • Jestliže je nový kroužek zaveden později o více než 3 hodiny, ochrana proti otěhotnění může být snížena.
 • Budete-li používat přípravek NuvaRing tak, jak je popsáno výše, bude se vaše vaginální krvácení objevovat každý měsíc zhruba ve stejný den.
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Kdy začít s prvním kroužkem

Pokud jste v minulém měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci

Zaveďte první přípravek NuvaRing první den cyklu (tedy první den menstruačního krvácení). Přípravek NuvaRing začne působit ihned. Není nutné používat další metodu antikoncepce.

Můžete rovněž začít používat přípravek NuvaRing mezi 2.–5. dnem cyklu, avšak máte-li pohlavní styk během prvních 7 dnů po zavedení přípravku NuvaRing, používejte pro jistotu ještě jinou antikoncepci (jako je kondom). Toto doporučení je nutné dodržovat, pouze pokud používáte přípravek NuvaRing poprvé.

Pokud jste v minulém měsíci užívala kombinované pilulky

Začněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději následující den po období bez tablet současných pilulek. V případě, že balení vašich pilulek obsahuje také inaktivní pilulky, začněte používat přípravek NuvaRing nejpozději po poslední inaktivní tabletě. Jestliže si nejste jistá, která tableta to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Nikdy neprodlužujte interval bez užívání hormonálních pilulek, které užíváte déle, než je doporučeno. Pokud jste užívala pilulky pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete také přestat brát pilulky kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing.

Pokud jste používala během posledního měsíce transdermální antikoncepční náplast

Začněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději den po období bez náplasti. Nikdy neprodlužujte interval bez náplasti déle, než je doporučeno. Pokud jste používala náplast pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete přestat používat náplast kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing.

Pokud jste během posledního měsíce používala minipilulky (čistě gestagenní pilulky)

Můžete přestat užívat minipilulky kterýkoliv den a začít používat přípravek NuvaRing hned další den ve stejnou dobu, kdy byste normálně užívala vaši pilulku. Pro jistotu používejte v prvních 7 dnech po zavedení kroužku ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).

Pokud jste během posledního měsíce používala injekci, implantát nebo intrauterinní systém uvolňující gestagen (IUD)

Začněte používat přípravek NuvaRing v době, kdy máte dostat další injekci nebo v den odstranění implantátu či IUD. Pro jistotu používejte v prvních 7 dnech po zavedení kroužku ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Po porodu

Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s používáním přípravku NuvaRing vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné začít dříve. Lékař vám poradí. Pokud kojíte a chcete používat přípravek NuvaRing, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po potratu nebo umělém přerušení těhotenství

Poraďte se svým lékařem.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Menstruace s NuvaRingem

U některých žen přípravek NuvaRing vyvolává nečekané vaginální krvácení mezi menstruačními obdobími. Budete potřebovat menstruační vložku. V každém případě ponechte kroužek v pochvě a pokračuje normálně v jeho používání. Jestliže se nepravidelné krvácení zesiluje nebo se objevuje opakovaně, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná vaše menstruace

Jestliže jste postupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRing, menstruační období (krvácení z vysazení) začne v období bez kroužku. Jestliže chcete změnit den, kdy začíná, udělejte to tak, že zkrátíte období bez kroužku (ale nikdy neprodlužujte!). Například jestliže vaše období bez kroužku začíná v pátek, můžete toto změnit na úterý (o 3 dny dříve) od příštího měsíce. Jednoduše zaveďte příští kroužek o 3 dny dříve než normálně. V případě, že bude období bez kroužku příliš krátké (například 3 dny nebo méně), nemusí se během tohoto období obvyklé krvácení dostavit. Může se u vás objevit špinění (kapky krve nebo krevní skvrny) nebo krvácení z průniku během používání příštího kroužku. Pokud nevíte, jak postupovat, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže si přejete oddálit menstruaci

Přestože to není doporučený režim, vynechání menstruačního krvácení (krvácení z vysazení) je možné, jestliže zavedete nový kroužek okamžitě po odstranění předchozího kroužku a vynecháte tím období bez kroužku. Nově zavedený kroužek ponechejte v pochvě maximálně po dobu 3 týdnů. Během používání nového kroužku se může objevit špinění (kapky krve nebo krevní skvrny) nebo krvácení z průniku. Chcete-li, aby začalo menstruační krvácení, odstraňte kroužek. Dodržte běžný interval bez kroužku po dobu jednoho týdne a následně vložte nový kroužek. Můžete se poradit se svým lékařem, jestliže chcete vynechat menstruační krvácení.

Jestliže jste neměla menstruaci

Jestliže jste neměla menstruaci, ale postupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing a neužívala jste jiné léčivé přípravky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte v používání přípravku NuvaRing jako obvykle. Jestliže jste neměla menstruaci dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Poraďte se okamžitě se svým lékařem. Nezavádějte další přípravek NuvaRing, dokud lékař nepotvrdí, že nejste těhotná.

Pokud jste nepostupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRing

Jestliže jste neměla menstruaci a nepostupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing a menstruace se neobjevila v první běžné přestávce bez kroužku, můžete být těhotná. Kontaktujte svého lékaře před tím, než začnete používat nový NuvaRing.

Nežádoucí účinky

Jestliže je kroužek náhodně vypuzen z pochvy

Přípravek NuvaRing může být náhodně vypuzen z pochvy, například pokud nebyl správně zaveden nebo při odstraňování tamponu, během pohlavního styku, při zácpě nebo máte-li prolaps dělohy. Proto byste měla pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě. Pokud je kroužek mimo po dobu kratší než 3 hodiny, chrání vás stále před otěhotněním. Můžete kroužek opláchnout studenou nebo vlažnou vodou (nepoužívejte horkou vodu) a vložit ho zpět. Pokud je kroužek mimo déle než 3 hodiny, nechrání vás před otěhotněním.

Jestliže byl kroužek dočasně mimo pochvu

Když je přípravek NuvaRing v pochvě, uvolňuje pomalu hormony do organismu a chrání tak před otěhotněním. Jestliže je kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny, nemusí vás před otěhotněním ochránit. Proto nesmí být kroužek déle než 3 hodiny mimo pochvu během 24 hodin. Jestliže je kroužek mimo pochvu méně než 3 hodiny, chrání vás stále před otěhotněním. Musíte vložit kroužek co nejrychleji zpět do pochvy, ale nejpozději během 3 hodin.

Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo se domníváte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny během 1. nebo 2. týdne, nemusíte být chráněna proti otěhotnění. Vložte kroužek do pochvy hned, jak to zjistíte, a nechte ho na místě nepřetržitě po dobu alespoň 7 dní. Pokud máte pohlavní styk, používejte během těchto 7 dní kondom, neboť je zde možnost otěhotnění. Pokud jste v prvním týdnu používání a měla jste pohlavní styk v předchozích 7 dnech, je zde možnost, že můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo si myslíte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny ve 3. týdnu, nemusí vás ochránit před otěhotněním. Znehodnoťte kroužek a rozhodněte se mezi dvěma následujícími možnostmi:

 • Zaveďte okamžitě nový kroužek: Tím začne další 3týdenní období používání kroužku. Nemusí se u vás dostavit menstruační krvácení, ale může se objevit krvácení z průniku nebo špinění.
 • Nezavádějte kroužek znovu: Počkejte na menstruaci a pak zaveďte nový kroužek, ne později než za 7 dní po odstranění prvního kroužku nebo jeho vypuzení. Tuto možnost si můžete zvolit jedině tehdy, jestliže jste přípravek NuvaRing používala nepřetržitě během předcházejících 7 dnů.

Jestliže se kroužek zlomí

Velmi vzácně se může kroužek zlomit. Jakmile zaznamenáte, že se přípravek NuvaRing zlomil, znehodnoťte ho a začněte s novým kroužkem co nejdříve. Během příštích 7 dnů používejte ještě jinou antikoncepční metodu (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk před tím, než jste zjistila, že je kroužek zlomený, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek

Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé účinky při předávkování hormony přípravku NuvaRing. Jestliže jste si náhodně zavedla více než jeden kroužek, můžete pociťovat nevolnost (nauzeu) nebo můžete zvracet či mít vaginální krvácení. Odstraňte nadbytečné kroužky a kontaktujete svého lékaře, pokud tyto příznaky přetrvávají.

Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku

Jestliže období bez kroužku bylo delší než 7 dní, vložte nový kroužek hned, jak si vzpomenete. Používejte ještě jinou antikoncepční metodu (jako je kondom) v případě, že máte pohlavní styk během příštích 7 dnů. Pokud jste měla pohlavní styk během období bez kroužku, můžete být těhotná. V tomto případě okamžitě kontaktujte svého lékaře. Čím delší je období bez kroužku, tím vyšší je riziko otěhotnění.

Jestliže jste zapomněla odstranit kroužek

Jestliže jste odstranila kroužek mezi 3. a 4. týdnem, jste stále chráněna před otěhotněním. Mějte 1 týden pravidelné období bez kroužku a následně vložte nový kroužek.

Jestliže byl kroužek odstraněn později než za 4 týdny, je možnost, že otěhotníte. Spojte se se svým lékařem dříve, než zavedete nový kroužek.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako jiné léčivé přípravky může mít i přípravek NuvaRing nežádoucí účinky, které se nemusí objevit u každého. Závažné nežádoucí účinky související s používáním přípravku NuvaRing, stejně tak jako příslušné příznaky, jsou krevní sraženiny, trombóza (hlavní příznaky krevní sraženiny zahrnují neobvyklou bolest nebo otok nohy, bolest na hrudi nebo problémy s dýcháním). Pokud se domníváte, že máte příznaky krevní sraženiny, odstraňte NuvaRing a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pokud jste alergická na jednu ze složek přípravku NuvaRing (přecitlivělost), mohou se u vás objevit následující příznaky: angioedém (otok tváře, jazyka nebo hrdla, obtížné polykání) nebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním. Pokud se toto objeví, odstraňte NuvaRing a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Uživatelky přípravku NuvaRing hlásily následující nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky (objevující se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 žen):

 • bolest břicha, nevolnost (nauzea);
 • kvasinková infekce vaginy (jako je „moučnivka“);
 • vaginální diskomfort způsobený kroužkem; svědění genitálu; výtok z vagíny;
 • bolest hlavy nebo migréna; depresivní nálady; snížená sexuální touha;
 • bolest prsů; bolestivá menstruace;
 • akné;
 • zvýšení hmotnosti;
 • vypuzení kroužku.
Méně časté nežádoucí účinky (objevující se u více než 1 z 1 000, ale méně než 1 ze 100 žen):
 • porucha vidění; závrať;
 • opuchlé břicho; zvracení, průjem nebo zácpa;
 • pocit únavy, pocit, kdy se člověk necítí dobře nebo se cítí podrážděně; změny nálad; kolísání nálad;
 • hromadění tekutin v těle (otok);
 • infekce močových cest nebo močového měchýře;
 • obtížné nebo bolestivé močení; nutkavá touha nebo potřeba močit; častější močení;
 • problémy během pohlavního styku, včetně bolesti, krvácení nebo pociťování kroužku partnerem;
 • zvýšení krevního tlaku;
 • zvýšení chuti k jídlu;
 • bolest zad; svalové křeče; bolest horních nebo dolních končetin;
 • snížená citlivost pokožky;
 • bolestivé nebo zvětšené prsy, fibrózně-cystická mastopatie (cysty v prsou, které se mohou stát zduřelými a bolestivými);
 • zánět čípku; cervikální polypy (výrůstky na čípku); sliznice děložního hrdla lokalizovaná na zevním povrchu čípku (ektropium);
 • změny menstruace (například je menstruace silná, dlouhá, nepravidelná nebo se nedostavila); pánevní diskomfort; premenstruační syndrom; stahy dělohy;
 • vaginální infekce (plísňová a bakteriální); pocit pálení, zápachu, bolesti, diskomfortu nebo suchosti vaginy nebo vulvy;
 • ztráta vlasů, ekzém, svědění, vyrážka nebo návaly;
 • zlomení kroužku.
Následující vzácné nežádoucí účinky, které byly hlášeny během používání přípravku NuvaRing:
 • kopřivka;
 • diskomfort penisu partnera, jako je podráždění, vyrážka, svědění.

Jestliže se u vás objeví některé závažné nežádoucí účinky nebo zaznamenáte některé nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Cena a prodej

Nuvaring 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 1 – průměrná cena v lékárně je 422,47 Kč.

Nuvaring 0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 3 – průměrná cena v lékárně je 1210,15 Kč.

Příbalový leták

Zde si můžete přečíst příbalový leták.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Paleopřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

UzdravímSe!

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS